top of page


V kurzech probíhá výuka fyzické a mentální sebeobrany s prvky systému KRAV MAGA a bojovych sportu proti dětským a dospělým útočníkům, ve specializovanych hodinach probiha příprava pro bojové sporty včetně sparringových tréninků. 

 

V kazde sezonĕ jsou děti i pravidelně testovány pro jejich motivaci na sobě dále pracovat.

 

 

Učíme děti a mládež předcházení šikaně, konfliktům, rvačkám či jejich vyvolávání. Učime je ohleduplnosti, toleranci, osobni statecnosti, ucte k druhym i sebeucte.

Učíme žáky bezpečnému chování a včasnému rozpoznání, prevenci a řešení krizových situací, které mohou ohrozit je i jejich blízké. Naši žáci jsou následně schopni účinně řešit problémy se svými vrstevníky (běžné šarvátky, šikana atd.), ohrožení ze strany dospělého devianta či útočníka, reakci při setkání se zraněným apod. V našich kurzech se snažíme u dětí odstranit případnou roli outsidera v kolektivu, pracujeme s nimi na zvládnutí vlastních emocí, na zlepšení koncentrace, komunikačních dovedností a posilujeme u nich sebevědomí pozitivním a individuálním přístupem ke každému z nich. Pracujeme u našich žáků úspěšně na zdravém vztahu mezi dětmi bez šikany a posměšků. V případĕ potřeby poskytujeme součinnost se školou při řešení závažnějších problémů.

 

Pracujeme s nimi na správných životních návycích, rozvoji pohybových dovedností, disciplíně, kladném přístupu ke kolektivu, vztahu ke kultuře těla a odpovídající, správné výživě. 

- Pracujeme na prevenci a snížení rizika potenciálních budoucích závislostí Vašich dětí na návykových látkách, alkoholu, počítačových hrách a sociálních sítích. 

- Usilujeme o eliminaci obezity, nesprávného vývoje pohybového aparátu, a civilizačním chorobám způsobeným nedostatkem zdravého pohybu. 

- Vzhledem k naší snaze o  posílení vlivu sportu a tělesné výchovy na utváření osobnosti dítěte a zároveň posílení zájmu o pohybové aktivity v českých rodinách spolupracujeme s mateřskými a základními školami, odbory školství a tělovýchovy ve státní správě, zájmovými sdruženími, a sportovními kluby. O růst množství spoluprací s organizacemi tohoto druhu soustavně usilujeme. 

 

Součásti výuky: 

- základy chování při požáru a prevence, základy první pomoci, základy bezpečného chování v silničním provozu a při pohybu na ulici, výuka prevence zneužívání návykových látek, 

- gymnastická příprava

- atletická příprava

- relaxace, soustředění, sebeovládáni

- základy sportovních her

- bezpečné chování, mentální a fyzická sebeobrana proti vrstevníkům, a dospělým útočníkům

 

 

Podporujeme u dětí i kombinaci s bojovým sportem a připravujeme je i na to, aby do budoucna mohli jakýkoliv závodní bojový sport provozovat.

 

 

 

Realizujeme semináře pro děti a rodiče, výuku přímo ve školách i školkách, příměststké tábory, individuální výuku a nabízíme i celoročně předem cílenou kondiční přípravu v tělocvičně i venku pro děti, rodiče i sportovni kluby přizpůsobenou jejich současné kondici a věku, a to formou kruhových tréninků používaných v bojových sportech. 

 

Zabýváme se komplexni metodikou prevence a uzce spolupracujeme s organizacemi zabyvajicimi se praci na zdravem citlivem pristupu k vychove deti ve vsech ohledech s tim, ze se podilime na skolenich, workshopech a tvorbe metodiky.

CO A KOHO UČÍME? 

bottom of page